Firma BEST Logistics Sp. z o.o. powstała w roku 2000 w Szczecinie z inicjatywy Andreasa Häfnera, który jako przedstawiciel  firmy  HAEGER & SCHMIDT GmbH  w Polsce realizował coraz większą liczbę projektów w zakresie usług logistycznych w żegludze śródlądowej wykonywanych na terenie Polski. Naturalną konsekwencją w tej sytuacji stało się utworzenie samodzielnego przedstawicielstwa w Polsce, co było przesłanką dla dalszego rozwoju i podnoszenia jakości wykonywanych usług.

Bardzo szybko okazało się, że była to trafna decyzja i firma BEST Logistics stała się wyspecjalizowanym dostawcą usług logistycznych dla transportu nietypowych, ponadgabarytowych przesyłek. Zostało to z zadowoleniem przyjęte przez klientów, a BEST Logistics stało się ogniwem łączącym polskich i zachodnioeuropejskich partnerów.

Dzisiaj nasza firma specjalizuje się  w organizowaniu transportów ciężkich i ponadnormatywnych łącznie z usługami przeładunku i montażu na terenie Polski, Europy i świata. Znajduje to również odzwierciedlenie w obecnej strukturze firmy. Best Logistics Sp. z o.o. jest obecnie częścią austriackiej Grupy FELBERMAYR (80% udziałów) - przodującego dostawcy rozwiązań transportu ciężkiego i ponadgabarytowego, usług dźwigowych i montażowych w Europie Środkowej i Zachodniej.

Zmiany w Zarządzie Spółki

Do najważniejszych partnerów w grupie FELBERMAYR należą:

- FELBERMAYR Transport- und Hebetechnik GmbH Transport ciężki, Usługi dźwigowe
- WIMMER Maschinentransporte GmbH Montaż przemysłowy
- Haeger & Schmidt Logistics GmbH Żegluga śródlądowa i Short-sea
- BAU-TRANS GmbH Transport ciężki