BEST Logistics Sp. z o.o., ul. Panieńska 10A/4 ,  70-535 Szczecin
Sąd Rejonowy w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer rejestrowy KRS 0000098681
Regon : 811996434 , NIP: 9551973789

Zarząd

Andreas Häfner

Prezes Zarządu

Tel.: +48 91 88 54 500
andreas.haefner@best-logistics.com

Monika Foryś

Prokurent

Tel.: +48 91 88 54 501
monika.forys@best-logistics.com

Administracja

Alicja Waszczyk

Tel.: +48 91 88 54 500
alicja.waszczyk@best-logistics.com

Project Cargo

Piotr Bossy

Tel.: +48 91 88 54 503
piotr.bossy@best-logistics.com

Piotr Lackorzyński

Tel.: +48 91 88 54 503
piotr.lackorzynski@best-logistics.com

Bartłomiej Urbanowicz

Tel.: +48 91 88 54 502
bartek.urbanowicz@best-logistics.com

Agnieszka Szulecka

Tel.: +48 91 88 54 502
agnieszka.szulecka@best-logistics.com

BEST Logistics Sp. z o. o. dokłada starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne. Strona internetowa: www.best-logistics.com zawiera linki do innych stron internetowych, dlatego BEST Logistics Sp. z o. o. wyraźnie podkreśla, że nie ma żadnego wpływu na kształt oraz treść stron, do których prowadzą zamieszczone linki oraz nie może zagwarantować aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych tam informacji.

Zawartość strony podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do zamieszczonych tekstów oraz ilustracji należą do BEST Logistics Sp. z o. o.